DISCLAIMER

1. Toepasselijkheid Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites www.schaapbron.nl van Schaap Bron BV.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd www.schaapbron.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van www.schaapbron.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden Schaap Bron BV is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot www.schaapbron.nl te ontzeggen.

3.Wijziging

Schaap Bron BV is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.schaapbron.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Schaap Bron BV adviseert u www.schaapbron.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel www.schaapbron.nl

Schaap Bron BV beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woords. Op de door www.schaapbron.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Schaap Bron BV van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Schaap Bron BV worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Schaap Bron BV). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via www.schaapbron.nl zijn de voorwaarden van www.schaapbron.nl respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door www.schaapbron.nl of haar partner geleverde deel van het pakket. www.schaapbron.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Schaap Bron BV de informatie op www.schaapbron.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

a. De website van Schaap Bron BV bevat hyperlinks naar websites van andere bedrijven van Schaap & Bron Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. b. Schaap Bron BV haar website kan hyperlinks naar websites van partners van Schaap Bron BV en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. www.schaapbron.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat www.schaapbron.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op www.schaapbron.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Schaap Bron BV, haar partners en adverteerders. Schaap Bron BV behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriƫle eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Schaap & Bron, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina